Program kempu Atlético de Madrid

Na kempoch Atlético de Madrid trénujú profesionálni tréneri, ktorí využívajú športové programy a metodológiu podľa filozofie Atlético de Madrid.

Ciele kempu:


Pomôcť hráčom naučiť sa technický a taktický koncept futbalu podľa metodológie uplatňovanej v klube Atlético de Madrid.


Učiť hráčov o dôležitosti dodržiavania hygienických a stravovacích návykov počas kempu poďla filozofie uplatňovanej v klube Atlético de Madrid.


Vštepovať hráčom hodnoty reprezentované futbalovým klubom Atlético de Madrid.


Povzbudzovať hráčov k teambuildingu cez vášeň k futbalu a k Atléticu de Madrid.


Zúčastňovať sa tréningu a aktivít spojených s futbalom a klubom Atlético de Madrid.

Predbežný plánovaný program

Príchod do kempu: 8:30

Desiata: 8:30 – 9:00

Prvý tréning: 9:30 – 11:00

Obed: 11:00 – 12:00

Druhý tréning: 12:30 – 14:00

Olovrant: 14:30 – 15:00

Rozchod: 15:00

 

* Organizátor kempu si vyhradzuje právo na prípadné dodatočné úpravy programu